FYSJ9950 Tutkimukseen liittyvä käytännön työ (0–10 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Käytännön työhön ja projektinhallintaan voi sisältyä
- työskentely ja vastuista huolehtiminen osana tutkimusprojektia tai –ryhmää
- käytännön työ laboratoriovälineistön kehittämisessä ja ylläpitämisessä
- laskennallisten välineiden ylläpitäminen ja päivittäminen
- tutkimusdatan järjestäminen ja dokumentointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu projektinhallintaan ja työn dokumentointiin, perehtyy tutkimusmenetelmien hallintaan ja kehittämiseen, osallistuu tutkimuslaitteistojen ylläpitoon ja kehittää yhteistyötaitojaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee opintojen tultua valmiiksi tuottaa tiivis kirjallinen kuvaus yllä kuvatusta työstä ja sen myötä hankituista yleisistä valmiustaidoista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (0–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan tulee opintojen tultua valmiiksi tuottaa tiivis kirjallinen kuvaus yllä kuvatusta työstä ja sen myötä hankituista yleisistä valmiustaidoista.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta