YLAS3210 Kansainvälinen tilinpäätösraportointi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tilinpäätösraportointi IFRS-standardien mukaan, tilinpäätösraportointiin liittyvä sääntely, IFRS-tilinpäätöksen käsitteellinen viitekehys, erilaisten laskentamenetelmien, liitetietovaatimusten ja IFRS-tilinpäätökseen liittyvien valintojen ymmärtäminen, erot kansallisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-käytännön välillä.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miksi eri maiden välillä on eroja tilinpäätösraportoinnissa ja miksi tilinpäätösten harmonisointia tarvitaan. Tavoitteena on lisäksi ymmärtää, miten tilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösraportointistandardien (IFRS) mukaan laaditaan. Tavoitteena on oppia erilaisia IFRS-tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja -menetelmiä. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää IFRS-tilinpäätöksen liitetietovaatimuksia ja IFRS-tilinpäätöksiin liittyviä kysymyksiä yleisesti. Tavoitteena on myös oppia analysoimaan IFRS-tilinpäätöksiä ja arvioimaan niiden laatua.

Lisätietoja

Keväällä 2024 kurssi luennoidaan suomen kielellä.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
    • YLAA3140 Konsernitilinpäätös (6 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Keväällä 2024 kirja:

Melville, Alan: International financial reporting : a practical guide. Online-kirja.

Kirjallisuus

  • Picker, R., Clark, K., Dunn, J., Kolitz, D., Livne, G., Loftus, J., & Van der Tas, L. (2019). Applying IFRS standards. John Wiley & Sons.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä ja tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus