YLAS1110 Laskentatoimen teoria ja etiikka (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen teoriat; tilinpäätösstandardien kehitys ja laskentatoimen historia; laskentajärjestelmien suunnittelu ja käyttö organisaatioissa; laskentatoimen etiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-kuvata sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen teoreettiset perusteet sekä laskentatoimen historiallisen kehityksen
-suunnitella ja arvioida yritysten laskentajärjestelmiä
-tunnistaa ja ratkaista laskentatoimeen sisältyviä eettisiä ongelmia

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luennolla ilmoitettavat tieteelliset artikkelit ja muu materiaali.

Kirjallisuus

  • Scott, W. R. (2015) Financial Accounting Theory (7th ed.) Pearson.; ISBN: 9780132984669
  • Macintosh, N. and Quattrone, P. (2010) Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach. (2nd ed.) John Wiley & Sons.; ISBN: 9780470714478

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luento-osallistuminen, tentti, esseet
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Luennoille osallistumisesta, tentistä ja esseistä muodostuva kokonaispistemäärä
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, luentoihin liittyvät tehtävät, itsenäinen opiskelu, esseiden kirjoittaminen, ryhmätyöt, tentti

Opetus