XYHH4001 Projektikurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssikuvaus


Kurssi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia työskennellä monikielisissä ryhmissä kohti yhteistä tavoitetta. Yksilöllisen ja ryhmätyöskentelyn myötä opiskelijat kehittävät edelleen ymmärrystään vuorovaikutuksesta monikielisessä ryhmässä ja varmuuttaan osallistua siihen sekä ymmärtävät projektinhallinnan peruskäsitteet. Kurssin tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden valmiutta käyttää ja kehittää edelleen eri kielellisiä resurssejaan.

Keskeiset sisällöt


· monikielisen ryhmätyön käytänteet

· projektin hallinta

· palautevuorovaikutus ryhmätyötilanteissa

· kaikkien kielellisten resurssien hyödyntäminen oman kielitaidon kehittämiseksi edelleen

· työkaluja oman viestinnän mukauttamiseen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat


· ovat kehittäneet varmuuttaan osallistua vuorovaikutukseen monikielisessä kontekstissa

· tunnistavat ja osaavat sanoittaa omaa asiantuntijuuttaan voidakseen työskennellä osana tehokasta monikielistä ryhmää

· hyödyntävät ryhmän kaikkea monikielistä repertuaaria tutkimusprosessissa

· ovat keränneet ja hyödyntäneet palautetta kehittääkseen päätöksenteon, ongelmanratkaisun ja argumentoinnin taitojaan

· ymmärtävät projektinhallinnan keskeisiä elementtejä kuten ajanhallintaa, motivation vaikutusta ja ryhmässä viestimistä

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla edellytetään osallistumista lähiopetukseen. Opetusmenetelmät voivat sisältää luentoja, työpajoja, esitelmiä, projektityöskentelyä, ryhmäkeskusteluja, yksilö- tai pienryhmäopetusta, palautetapaamisia jne. Yhteistyössä tapahtuvaa ja yksilöllistä työskentelyä vaaditaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus