XVK0003 Viittomakielen jatkokurssi 2 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä ja helppoihin arkipäivän tilateisiin liittyvistä aiheista.

Suoritustavat

24 tuntia kontaktiopetusta ja 24 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asiakokonaisuuksia arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä

Esitietojen kuvaus

Edellyttää alkeis- ja jatkokurssin käymistä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettavat tehtävät.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi, tarinan esittäminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus