XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä liittyvästä aiheesta. Lisäksi kurssilla jatketaan tutustumista kuurojen kulttuuriin elokuvan ja keskustelujen kautta.

Suoritustavat

50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asia kokonaisuuksia yksinkertaisista arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä
- tuntee kuurojenkulttuuria

Esitietojen kuvaus

Kurssi edellyttää viittomakielen alkeiden hallintaa.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 952 53396 19 3
  • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952 9883 17 X

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja, tarinan esittäminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus