XVEX003 Volgan viemä Venäjä (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen Jaroslavliin, sen ympäristöön, historiaan, nykyisen taloustilanteeseen, yrityksiin sekä yliopistoon ja kulttuuriin.

Suoritustavat

Ryhmä- ja parityöskentelyä. Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen venäläiseen yhteiskuntaan, historiaan, talouteen, opiskeluun ja kulttuuriin.

Lisätietoja

Opintomatka järjestetään syyskuun ensimmäisellä viikolla, ilmoittautuminen opettajalle.

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta