XVE0020 Venäjän normatiivinen kielioppi 2 (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Yhtenäinen ja laajahko esitys verbien kieliopillisista rakenteista ja käytöstä.

Suoritustavat

Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Lisätietoja

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä kirjallisen tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suositellaan ensisijaisesti kontaktiopetukseen osallistumista
Arviointiperusteet:
Testien ja kirjallisten töiden suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Ei julkaistua opetusta