XSUX1009 Jutellaan sujuvasti suomeksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla aktivoidaan suullisen viestinnän kielitaitoa. Opiskelijat harjoittelevat käyttämään suomen kieltä aiempaa spontaanimmin ja sujuvammin omaan elämään ja kiinnostuksen kohteisiinsa liittyen. Lisäksi harjoitellaan puhekielelle tyypillisten keskeisimpien piirteiden tunnistamista ja käyttöä omassa puheessa sekä yleisiä suullisen viestinnän strategioita, joiden avulla toisten puhetta on helpompi ymmärtää ja omasta puheesta tulee mm. aiempaa idiomaattisempaa. Käsiteltävistä aihepiireistä neuvotellaan yhdessä kurssin alussa.

Suoritustavat

Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan mm. erilaisten pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Harjoitusten aikana esille nousevia kielen piirteitä käsitellään yhdessä. Erilaisia viestintätilanteita ja autenttisen puheen ymmärtämistä harjoitellaan myös tuntien ulkopuolella kotitehtävinä. Kurssin aikana opiskelijat pitävät viikoittain vlogia ja tekevät vlogeihin liittyviä tehtäviä. Kurssin lopussa on laajempi esitys yhdessä sovitusta aiheesta.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija

- on rohkaistunut käyttämään suomea aiempaa monipuolisemmin
- uskaltaa ja osaa viestiä sekä tuttavallisissa että joissakin puolivirallisissa tilanteissa
- osaa puhua ja keskustella abstraktimmastakin itseään kiinnostavasta aiheesta, kun saa valmistautua etukäteen
- osaa myös arvioida omaa suullisen vuorovaikutuksen taitoaan sekä antaa vuorovaikutustaidoista palautetta toisille opiskelijoille.


Tavoitetaso CEFR: B1 - B2

Lisätietoja

Keskustelukurssi

KOHDERYHMÄ: "Opiskeluelämä suomea" -kurssin rinnalla tai jälkeen. Jos puhuminen kaipaa rohkaisua ja automaattistamista eikä kokemusta suomenkielisessä ympäristössä toimimisesta juurikaan ole, voi kurssille osallistua myös "Yhteiskunnan suomea" -kurssin aikana.

Esitietojen kuvaus

"Opiskeluelämän suomea -kurssin aikana tai jälkeen (ei kuitenkaan "Yhteiskunnan suomea" -kurssin suorittaneille opiskelijoille) tai noin 140 - 150 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.
LÄHTÖTASO: B1

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalin saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus