XSU0014 Kirjoittamiskurssi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on oppia hallitsemaan kirjoitetun kielen konventioita, eri tekstityyppejä ja asiatyylistä kirjoittamista. Samalla pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja kehittää omaa kielitaitoa kirjoittamalla.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti.

Kontaktituntien aikana kirjoittamista harjoitellaan erilaisten pienten tehtävien avulla pari- ja ryhmätöinä. Laajempia kotitehtävänä kirjoitettavia tekstejä on kurssilla 4–6. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa kirjoitettavien tekstien tyyppeihin ja laajuuteen.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia asiatyylisiä tekstejä, (esim. hakemus, puoliviralliset ja viralliset viestit, essee), sekä varioida tekstin sävyä tarpeen mukaan. Opiskelija hallitsee myös opiskelussa tarvittavaa kirjoittamista (esim. muistiinpanotekniikka, referointi, viittaaminen ja raporttien laatiminen).

Lisätietoja

Kirjoituskurssi


KOHDERYHMÄ: Vähintään "Opiskeluelämä suomea" -kurssin suorittaneille tai noin 200 tuntia suomen kielen opiskelua.

Esitietojen kuvaus

After "Study life Finnish" course or after 200 hundred hours of Finnish studies
PROFICIENCY LEVEL: B1-C1

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään ryhmän tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti. Kurssilla opiskelija saa palautetta teksteistään. Lisäksi hän arvioi itse omaa kirjoittamistaan sekä saa ja antaa vertaispalautetta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta