XSL0006 Slovakki 2 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on oppia selviytymään melko sujuvasti useimmissa epävirallisissa suullisissa ja kirjallisissa käytännön tilanteissa, jotka koskevat esim. arkielämää, työtä, opiskelua tai omia kiinnostuksen kohteita. Pyritään kieliopin ja rakenteiden hallintaan, sekä kehitetään sanastoa.

Suoritustavat

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä eri muodoissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä opiskelun ja työelämän yleisissä tilanteissa
- osaa tuottaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä tekstejä
- osaa käyttää kiertoilmauksia
- osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua toistamalla
- hallitsee perusrakenteet kohtalaisesti
- saa varmuutta ja sujuvuutta
- Taitotaso: A2 (CEFR)

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi.

Esitietojen kuvaus

Slovakin alkeiskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot slovakin kielestä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Krížom krážom. Slovenčina A1. Kamenárová et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2012.


Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Kirjallisuus

  • Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.; ISBN: 978-80-223-2809-8

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
jatkuva arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus