XSL0005 Slovakki 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

harjoitukset


Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee slovakin kielen ja kulttuurin perusteet. Kurssin suoritettuaan hän
- tuntee perussanaston ja rakenteet
- selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja rutiininomaisista keskusteluista keskusteluista perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- Taitotaso: A1 (CEFR)

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: syyslukukausi.

Oppimateriaalit

Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2012.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Kirjallisuus

  • Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2007.; ISBN: 978-80-223-2441-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
jatkuva arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus