XRAX1015 Ranska 3 ja 4, intensiivikurssi (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


TEEMA:Elämää ja arkea Ranskassa
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ranskaksi selviäminen jokapäiväisissä tilanteissa.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2-B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:


- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria

Lisätietoja

Ranskan 3 ja 4 intensiivikurssi on kertaava peruskielitaitokurssi tason A1 jo saavuttaneille (ranska 1-2 kurssit käyneille), joilla seuraava kielitaidon taso on saavuttamatta, hataralla pohjalla tai päässyt unohtumaan.

Tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille, joille Ranska 3 ja Ranska 4 -kurssit eivät ole sopineet

Esitietojen kuvaus

 Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 -kurssit tai vastaavat opinnot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanoilla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Opettaja ilmoittaa arvioitujen tehtävien ohessa tarkemmat arviointikriteerit.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Ei julkaistua opetusta