XRA0006 Ranska 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


TEEMA:Ympäristöni ja mielenkiintoni kohteet
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ympäristön ja asioiden kuvailu ja niistä kertominen.


Osaamistavoitteet

Perustason kielitaidon täydentäminen (A1 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata selviytyä jokapäiväisisä asiointitilanteissa.
- osata kertoa lyhyesti elinympäristöstään, itsestään ja mielipiteistään.
- osata muodostaa yleiskäsitys helposta lehtitekstistä.
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jos aihe on tuttu.

Lisätietoja

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Peruskielitaitotason osittainen hallinta, esim. Ranska 1-kurssi tai vastaava.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Le Nouvel Escalier 1 digikirja (LOPS2021)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Tarkemmat arviointikriteerit kerrotaan arvioitavien tehtävien yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Työskentelytavat:
Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Opetus