XRA0008 Ranska 4 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


TEEMA:Tunteiden ja kokemusten ilmaisu, ympäröivästä maailmasta kertominen
SISÄLTÖ: Aihepiireinä mm. kokemuksista kertominen sekä ympäröivän maailman kuvailu.


Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:

- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria

Lisätietoja

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 ja 3-kurssit tai vastaavat opinnot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Escalier 3-4 (LOPS2021) / Sanoma Pro

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Tarkemmat arviointikriteerit arvioiduille tehtäville annetaan tehtävien yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Opetus