XRA0007 Ranska 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


TEEMA: Sosiaalinen kanssakäyminen, Ranska ja sen kulttuuri
SISÄLTÖ: Aihepiireinä akateeminen opiskelu, työ ja vapaa-aika.


Osaamistavoitteet

Laajempi perustason kielitaito (A2 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata kommunikoida ranskaksi ja ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään varmemmin
- ymmärtää pääkohdat yksinkertaisista asiateksteistä
- ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta puheesta, kun aihe tuttu
- osata päätellä merkityksiä

Lisätietoja

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Ranska 1-2 kurssien suorittaminen tai vastaavat taidot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Escalier 2-3 (SanomaPro)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arvioitujen tehtävien arviointikriteerit annetaan kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Työskentelytavat:

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Opetus