XJA0011 Japani 6 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi johdattaa opiskelijan itsenäisen opiskelun pariin. Oppikirjojen ohella käytetään monimediaista lähdemateriaalia. Japanin kieliopin ja sanaston perusteet ovat kurssin jälkeen hyvin omaksuttu. Opiskelija on opetellut aktiivisesti kurssin loppuun mennessä japanin opintojensa aikana kaikkiaan noin 500 kanji-merkkiä. Lisäksi oppikirjan ja lisämateriaalien kautta opiskelijalle on tullut passiivisen kielitaidon piiriin vielä lukuisia muita kanji-merkkejä.

Opiskellaan Bunka 2- ja Basic Kanji Book vol.2 loppuun.

Suoritustavat

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.


Osaamistavoitteet

Opiskelija on opiskellut japanin opintojensa aikana vähintään 500 kanjimerkkiä, joita hän lukee ilman apukeinoja,  ja kirjoittaa monimediaisen välineistön avulla. Ilman apuvälineitä opiskelija osaa lukea vähintään tyydyttävällä tasolla. Hän osaa vähintään tyydyttävästi soveltaa opettelemiaan kielioppirakenteita, kuten kausatiivia, passiivia ja kausatiivin passiivia, sekä erilaisia konditionaaleja. Opiskelija on tutustunut kielen eri rekistereihin, ja useimmiten valitsee sopivan. Hän osaa käyttää erilaisia sähköisiä apuvälineitä japaninkielisessä tiedonhaussa.
Opiskelija sijoittuu noin kielitaitotasolle B2.2 yleiseurooppalaisessa viitekehyksessä jos saa arvosanaksi 5.

Esitietojen kuvaus

Japani 1-5. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-861-6
  • Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 978-4-89358-119-8
  • Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-859-3

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus