XJA0009 Japani 5 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Harjoitellaan mm. intransitiivisten ja transitiivisten verbien käyttöä, antamisen ja saamisen ilmaisuja, tutustutaan sukupuolisidonnaisiin kielen erityispiirteisiin tuttavallisessa kielenkäytössä. Opetellaan yhä uusia kiinalaisia merkkejä. Tutustutaan entistä laajemmin Japanin yhteiskunnan osa-alueisiin.

Opiskellaan oppikirjasta Bunka 2 kappaleet 24-29, ja Basic Kanji Book vol.2 kpl 30-38. Muita oppimateriaaleja saadaan kurssin aikana opettajalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus käsittää tapakulttuurin ja kielen eri osa-alueisiin tutustumista. Paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä ja suullista harjoittelua. Kielenopetus käsittää mm. sanaston, kieliopin, kanjimerkkien opetusta sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän opetusta.


Osaamistavoitteet

Osataan mm. erottaa intransitiiviset ja transitiiviset verbit toisistaan ja käytetään niitä melko sujuvasti. Osataan käyttää monimutkaisia antamiseen ja saamiseen liittyviä verbejä. Ymmärretään sukupuolisidonnaista ilmaisutapaa erityisesti tuttavallisessa tyylissä. Kiinalaisten merkkien taito on edelleen laajentunut. Osataan sekä suullisesti että kirjallisesti toimia melko erilaisissa arkisissa tilanteissa.  Kyetään havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä laajenevassa määrin.

Esitietojen kuvaus

Hyvät tiedot japani 1-4 kursseilta.Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 978-4-89358-119-8
  • Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-859-3
  • Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
  • Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-861-6

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus