XJA0008 Japani 4 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Harjoitellaan laajemman arkipäivän piirin ilmaisuja: mm. pukeutumiseen ja tien neuvomiseen liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita. Saadaan ohjausta laajan kirjoitelman laadinnassa ja esitetään kirjoitelman sisältö esitelmämuodossa. Opetellaan uusia kiinalaisia merkkejä.

Opiskellaan oppikirjasta Bunka 2 kappaleet 19-23, ja Basic Kanji Book vol 1 kpl 22, ja vol.2 kpl 23-29. Muita oppimateriaaleja saadaan kurssin aikana opettajalta.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava opintojakso, jossa on paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä, suullista harjoittelua.


Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy onnistumaan vuorovaikutuksessa japaninkielisessä ympäristossä sekä  tulee toimeen suullisella kielitaidolla yhä laajemmissa arkipäivän piireissä. Esimerkiksi monimutkainen pukeutumiseen liittyvä ilmaisuvaranto sekä tien neuvominen ovat tuttuja. Saadaan ensikosketus antamisen ja saamisen ilmaisuihin, vaikutelmien ilmaisuihin ja haluamisen ilmaisuihin. Osataan laatia laajahko kirjoitelma ja esitelmä. Kiinalaisten merkkien taito on yhä laajempi.

Esitietojen kuvaus

Hyvät tiedot japani 1-3 kursseilta. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
  • Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 978-4-89358-119-8
  • Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-859-3
  • Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-861-6

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö. Laajan kirjoitelman ja esitelmän laatiminen.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus