XIT0007 Italia 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitetaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- refleksiiviverbit
- lisää pronominien käyttöä
- pronominaalipartikkelien ci ja ne käyttöä
- quello, bello ja altro-sanojen käyttöä
- adjektiivien ja adverbien vertailu
- datiivia vaativat verbit
- lisää perfektin käyttöä
- relatiivipronominit che ja cui
- epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- kestopreesens
Sanasto: Arkirutiinit ja perhe-elämä, vaateet ja muoti, keittiö- ja ruokasanastoa, turismi ja matkailu, lomasanastoa, terveys, ravintotottumukset, liikunta ja urheilu

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. arkirutiinit, perhe)
- kertoa aiemmin tapahtuneista asioista
- tehdä ostoksia, asioida vaatekaupassa
- vertailla asioita keskenään
- keskustella mm. elämäntavoista, ruokailutottumuksista ja liikunnasta
- ilmaista toiveensa ja mielipiteensä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja tekstiä, jonka aihepiiri on tuttu

Lisätietoja

Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa italia 2-kurssille.

Esitietojen kuvaus

XIT0006 Italia 2 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Bella vista 2

Kirjallisuus

  • Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia
Ei julkaistua opetusta