XIT0006 Italia 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, italia
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla jatketaan italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin perehtymistä, samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- ns. -isc-verbit + lisää epäsäännöllisiä verbejä, si-passiivi
- Prepositiot ja niiden käyttö, preposition ja artikkelin yhteensulautuneet muodot, partitiivi
- Mi piace, mi piacciono-rakenne
- Painolliset pronominit (preposioitioiden kanssa käytettävät), painottomat objektipronominit, omistuspronominit, datiivipronominit, indefiniittipronomineja
- Adverbeja, adjektiiveja
- Ajanilmauksia: vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat, päiväys, da quanto tempo? -rakenne
- Pronominaalipartikkelit ci ja ne; c'è / ci sono-rakenne, ci vuole/ ci vogliono-rakenne
- Menneen ajan muoto passato prossimo (=perfekti)
- Sanasto: kaupungilla liikkuminen, nähtävyydet, vapaa-aika, harrastukset, kansallisuudet, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, hotellissa, ruokakaupassa, juna-asemalla, perhe ja sukulaiset, sää, lomanvietto.


Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. perhe, vapaa-aika, harrastukset, mieltymykset)
- puhua kellonajoista, sopia tapaamisia
- kysyä ja neuvoa tietä
- asioida hotellissa, tehdä ostoksia, kysyä aikatauluja ja ostaa junalipun
- puhua säästä
- kertoa mitä on tehnyt (esim. edellisenä päivänä, viikonloppuna, lomalla, päivittäisrutiinit )
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu
- kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista

Esitietojen kuvaus

XIT0005 Italia 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Bella Vista 1 : kpl 7-12.

Kirjallisuus

  • Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi<br />Bella vista 1; ISBN: 978-952-63-0792-3

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, italia

Opetus