XIT0005 Italia 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, italia
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin sekä tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- Substantiivin suvut, artikkelit, monikon muodostus
- Säännöllisten verbien sekä tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus
- Persoonapronominit, demonstratiivipronominit, possessiivipronominit
- Ajanilmauksia, kellonajat
- Sanasto: tervehdyksiä ja muita kohteliaisuussanoja, kysymyssanoja, kansallisuussanoja, lukusanat, perhe, kulkuneuvot, ostossananastoa, kahvila-ja ravintolasanastoa.Osaamistavoitteet

Suullisen viestinnän tärkein osaamistavoite: Oppia vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin sekä kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa.

Kirjallisen viestinnän tärkein osaamistavoite: Oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä / viestejä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- Muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- Tervehtiä ja käyttää tavallisimpia kohteliaisuusfraaseja.
- Kertoa itsestään ja elämästään: Mistä on kotoisin, minkä ikäinen on, mitä opiskelee tai tekee työkseen, mistä pitää ja mistä on kiinnostunut, millainen perhe itsellään on.
- Kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista.
- Opiskelija selviytyy myös esim. kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla.

Lisätietoja

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys).

Oppimateriaalit

Bella vista 1. Kurssilla käydään kirjan kappaleet 0-6.

Kirjallisuus

  • Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi<br />Bella vista 1; ISBN: 978-952-63-0792-3

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, italia

Opetus