XHE0006 Heprea 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, heprea
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään heprean kielellä elämän arkitilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Kurssilla jatketaan myös tutustumista israelilaiseen (tapa)kulttuuriin.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset, audiovisuaaliset materiaalit.


Osaamistavoitteet

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Esitietojen kuvaus

Heprea 1 tai vastaavat tiedot.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään oppikirjana Ulpan Ivrit 1 -kirjaa. Huomioithan, että kirjan toimittamisessa Suomeen voi mennä viikkoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, heprea
Ei julkaistua opetusta