XHE0005 Heprea 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, heprea
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Heprea 1 on alkeiskurssi, jonka tarkoitus on johdatella nykyheprean perusteisiin sekä kiehtovaan israelilaiseen kulttuuriin.


Kurssin aikana tutustutaan heprean kielen paino- ja käsikirjaimiin, opiskellaan perusfraaseja ja -kielioppia sekä aletaan rakentaa sanavarastoa, jolla selviää arkielämän eri tilanteissa.


Kurssilla painotetaan lukemaan- ja kirjoittamaanoppimista  ja se sisältää pari- ja ryhmäkeskusteluja, kuunteluharjoituksia sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä.


Osaamistavoitteet

Tunnistetaan kaikki heprean kielen paino- ja käsiaakkoset. Pystytään lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä lauseita hepreaksi, ymmärtämään pääkohdat lyhyestä dialogista, sekä vastaamaan ja kysymään henkilökohtaisista perustiedoista vuoropuhelussa. Ymmärretään israelilaisen tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteitä.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään oppikirjana Ulpan Ivrit 1 -kirjaa. Huomioithan, että kirjan toimittamisessa Suomeen voi mennä viikkoja.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi, heprea
Ei julkaistua opetusta