XESX1001 Espanjan tekstitaidot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Se ofrece a cualquier estudiante que cumpla con el requerimiento mínimo.
Lectura de diferentes tipos de textos en español y comprensión de ideas principales e ideas implícitas en un texto. Uso de estrategias de lectura eficiente. Construcción de repertorio de vocabulario de las lecturas.


Osaamistavoitteet

Al final del curso el alumno será capaz de comprender diferentes tipos de textos escritos en español y reportar forma y contenido. Nivel: B1-B2

Lisätietoja

• Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
• Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Espanjankielinen vuorovaikuitus –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Esitietojen kuvaus

Español 4, Español Preparatorio/Valmennuskurssi o equivalente en bachillerato u otro. Nivel de comienzo: A2.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

La profesora proveerá todo el material del curso. Plataforma de Moodle.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Ejercicios independientes. Tareas de proceso. Lectura individual de textos en español.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus