XESX010 Sosiaalisen median espanjaa (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

- Las redes sociales en España y América Latina.
- Las redes sociales y la construcción de la realidad.
- Los temas de conversación estarán TODOS relacionados con los aspectos semánticos, léxicos y sintácticos del idioma español.

- Sosiaaliset verkostot Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
- Sosiaaliset verkostot ja todellisuuden rakentaminen.
- Keskusteluaiheet liittyvät espanjan kielen semanttisiin, sanastollisiin ja syntaktisiin piirteisiin.

Suoritustavat

- Kaksi pääluentoa: yksi kurssin aluksi ja toinen lopuksi. 1. Sosiaaliset verkostot Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa 2. Sosiaaliset verkostot ja todellisuuden rakentaminen
- Kurssi toteutetaan Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Näillä alustoilla vaihdetaan mielipiteitä kirjallisesti, kuvia kommentoimalla ja linkkien avulla.
- Opettaja osallistuu keskusteluun ohjaajan roolissa.

- Dos clases magistrales: una al comienzo del curso y otra al final: 1. Las redes sociales en España y América Latina 2. Las redes sociales y la construcción de la realidad.
- El curso se realizará en las plataformas Facebook, Twitter e Instragram. En estas se intercambiaran opiniones escritas, imagenes comentadas y enlaces de apoyo.
- En gran parte de las comunicaciones el profesor partipará como corrector.

Osaamistavoitteet

- Mejorar la comunicación escrita y la agilidad de reacción lingüística en español

- Kehittää kirjallista viestintää ja reaktionopeutta espanjan kielessä.

Esitietojen kuvaus

Preferiblemente aquellso alumnos que hayan partcipado en los cursos Español 1-4, valmentava, compresión oral y de textos.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Participación activa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus