VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, luotettavan ja vastuullisen journalismin kriteereihin sekä viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.


Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
 • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet
 • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
 • pystyy erittelemään, mistä eettisen journalismin osatekijät muodostuvat
 • motivoituu pohtimaan omia viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä periaatteitaan sekä osaa jäsentää ja arvioida niitä

Kirjallisuus

 • Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)
 • Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
 • Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)
 • Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)
 • Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, kirjallisuus sekä oppimistehtävät ja tentti.

Kirjallisuus:
 • Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)
 • Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
 • Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)
 • Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)
 • Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media

Opetus