VIJP1002 Organisaatioviestintä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja -rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.


Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee organisaatioviestinnän keskeisimmät käsitteet ja näkökulmat
  • ymmärtää työelämän erilaisia yhteistyötapoja ja -rakenteita, kuten ryhmiä, tiimejä ja verkostoja
  • arvostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä
  • ymmärtää digitalisoituvia työympäristöjä viestinnän ja journalismin kannalta.

Oppimateriaalit

Galanes & Adams sekä toinen seuraavista

McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions tai Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication.

Kirjallisuus

  • Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)
  • McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.
  • Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Galanes & Adamsin teoksen lisäksi valitaan joko McDonald & Mitra tai Nicoteran teos.

Kirjallisuus:
  • Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)
  • McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.
  • Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication.

Opetus