TIEA3290 Mobiilisovellus (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mobiilisovelluksen toteuttaminen ideasta sovelluskauppaan

Kuvaus

Mobiilisovellus-kurssilla ideoidaan, toteutetaan ja julkaistaan mobiiliratkaisu, joka koostuu kahdelle mobiilialustalle tehtävästä client-sovelluksesta sekä mahdollisesti sovellusten tarvitsemasta taustajärjestelmästä (backend). Kurssille osallistuvat opiskelijat päättävät keskenään sen ongelman, jonka toteutettava mobiiliratkaisu tulee ratkaisemaan. Toivomuksena on, että ratkaisu hyödyttää erityisesti jotain keskisuomalaista käyttäjäkuntaa.

Tuotettava mobiiliratkaisu julkaistaan jollain sallivalla lisenssillä (MIT, Apache, jne.) jonka tiimi itse päättää. Kehityksen aikana käytetään JYU:n Gitlab-versionhallintaa (TAI julkista Githubia?). Sovellukset julkaistaan eri sovelluskaupoissa Linkin ja Dumpin järjestämien julkaisutilien kautta. Mahdollisesti tarvittavan hostauksen taustajärjestelmälle hoitaa Linkki.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Tietoevry Finland Oyj:n kanssa ja Tietoevryn mobiiliasiantuntijat tarjoavat ohjausta tehtävälle työlle.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys mobiilisovelluksen kehityksen vaiheista alkaen ideasta ja päättyen sovelluksen julkaisemiseen. Kurssi opettaa myös työskentelemään ohjelmistoprojektissa.

Esitietojen kuvaus

TIEP111 Ohjelmointi 2 tai vastaavat tiedot.


Suositeltavia esitietoja:

  • Aikaisempi kokemus Git-versionhallinnasta

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta