SVKS1017 Deaf Studies -tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään tietoa Deaf Studies -tieteenalasta ja sen tutkimuksesta perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen alan teoreettisiin näkökulmiin ja eri tutkimusmenetelmiin. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon erityisesti Deaf Studies -tieteenalan näkökulmasta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksen keskeiset teemat kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti Deaf Studies -tieteenalan tutkimusta ja sen muutosta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain Deaf Studies -tieteenalalle ominaista viitekehystä
  • ymmärtää Deaf Studies -tieteenalan tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus