SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan suomalaisen viittomakielen taitoja eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta ja opintojakson tavoitteena on saavuttaa B2-taso. Lisäksi opintojaksolla kehitetään ja syvennetään viittomakielen tuottamis- ja ymmärtämistaitoja. Perehdytään viittomakieliseen vuorovaikutukseen ja siinä esiintyviin ilmiöihin mm. suomalaisen viittomakielen korpusaineiston ja erilaisten teknologisten ratkaisujen kautta. Opintojaksoon kuuluu kieliharjoitteluosuus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman ja muiden viittomisen analysoimiseen
  • osaa kehittää omaa viittomistaan annetun palautteen perusteella tavoitteena viittomakielen kieliasiantuntijana toimiminen erilaisissa tilanteissa
  • ymmärtää, tunnistaa ja hallitsee viittomakielisen vuorovaikutuksen konventioita
  • pystyy seuraamaan viittomakielistä ryhmäkeskustelua ja osallistumaan siihen aktiivisesti
  • osaa valmistella lyhyen viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • osaa käyttää eettisesti vastuullisella tavalla suomalaisen viittomakielen korpusmateriaalia oman oppimisen tukena
  • osallistuu aktiivisesti viittomakieliyhteisöön myös yliopiston ulkopuolella
  • ymmärtää kieliharjoittelun hyödyn oman viittomakielen taidon kehityksen tukena.

Osaamistavoitteet määärittävät arvosanan 3.

Lisätietoja

Itsenäinen suoritus mahdollinen vain poikkeustapauksissa.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakso voidaan suorittaa itsenäisenä työskentelynä vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus