SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan suomalaisen viittomakielen taitoja eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen kautta ja opintojakson tavoitteena on saavuttaa valmiudet käyttää ja ymmärtää suomalaista viittomakieltä B1-tasoisesti. Lisäksi opintojaksolla kehitetään viittomakielen tuottamista, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta. Perehdytään erilaisiin keinoihin, joiden kautta voidaan kehittää omia viittomakielen taitoja. Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Opiskelija saa perusvalmiudet ja -taidot viittomakielen videotallennukselle.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiudet omien viittomakielen taitojen kehittämiselle
 • osaa vastaanottaa palautetta omasta viittomisesta ja antaa rakentavaa palautetta muiden viittomisesta
 • tietää eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen eri kielitaitotasot ja osaa arvioida omaa kielitaitoa eurooppalaisen viitekehyksen kautta
 • osaa kertoa omasta taustastaan ja opiskelualastaan suomalaisella viittomakielellä
 • tietää erot muodollisen ja epämuodollisen viittomisen välillä sekä erilaisia keinoja tuottaa tarinoita viittomakielellä
 • ymmärtää viittomakielellä tuotettuja tarinoita
 • osaa tuottaa viitottuja tekstejä videolle ja tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit
 • on tutustunut erilaisiin viittomakielisiin teksteihin
 • ymmärtää kontekstin ja kehollisuuden merkityksen viittomisen tuotossa ja ymmärtämisessä
 • osaa seurata ja osallistua erilaisiin viittomakielisiin keskusteluihin
 • ymmärtää hyvän kielitaidon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.


Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Lisätietoja

Itsenäinen suoritus mahdollinen vain poikkeustapauksissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Viittomakielinen harjoitusmateriaalipaketti.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus