SKIS417 Queer-lingvistiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan seksuaalisuutta, seksuaali-identiteettejä ja sukupuolta yhteiskunnallisina kieleen ja kielenkäyttöön liittyvinä ilmiöinä. Kurssilla tutustutaan alan historialliseen kehitykseen ja nykytilaan tutkimuskirjallisuuden avulla.

Arviointiperusteet

Kirjalliset oppimistehtävät, lukupiiri, yhteiseen sisällöntuottamiseen osallistuminen. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset oppimistehtävät. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee alan historiallisen kehityksen ja poliittisen historian
  • osaa tarkastella seksuaalisuutta ja sukupuolta yhtenä sosiaalisena taustamuuttujana
  • ymmärtää heteronormatiivisen ja binäärisen seksuaali- ja sukupuolikäsityksen yhteiskunnallisen merkityksen ja näihin liittyvät valtarakenteet ja miten nämä näkyvät kielenkäytössä
  • tuntee alan tutkimuskirjallisuutta ja osaa arvioida sitä kriittisesti.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjalliset oppimistehtävät, lukupiiri, yhteiseen sisällöntuottamiseen osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset oppimistehtävät, lukupiiri, yhteiseen sisällöntuottamiseen osallistuminen.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjallisuus ja kirjalliset oppimistehtävät.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset oppimistehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset oppimistehtävät.

Opetus