SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään johonkin sosiolingvistiseen tutkimusalaan. Kurssin teemat vaihtelevat kurssin opettajan mukaan.

Arviointiperusteet

Tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee jonkin sosiolingvistisen tutkimusalan teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskohteet ja menetelmät
  • tuntee tutkimusalaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta
  • osaa selittää jonkin tutkimusalan keskeisiä tavoitteita sekä keskustella tutkimuksista ja arvioida niitä
  • ymmärtää sosiolingvistisen tutkimusotteen yhteiskunnallisen relevanssin.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Jaetaan ja sovitaan kursilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, lukupiiri tai jokin muu ryhmän ja kurssin opettajan kanssa sovittava työskentelytapa.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset tehtävät. Itsenäisestä työskentelystä sopimiseksi ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön.

Opetus