SKIS3004 Tekstitaitojen oppiminen ja opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään tekstitaitojen ja monilukutaidon opetuksen kannalta relevanttiin tutkimukseen sekä pohditaan sen merkitystä opetuksen kehittämisen kannalta. Lisäksi tutustutaan tekstitaito-opetuksen kannalta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Luettavaa tutkimusta lähestytään kriittisesti ja arvioidaan tutkimusten menetelmällisten valintojen yhteyttä niissä esitettyihin johtopäätöksiin ja suosituksiin opetuksen kehittämisestä. Pohditaan luetun pohjalta oman tekstitaito-opetuksen keskeisiä lähtökohtia ja menetelmiä. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %). Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä tekstitaitotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä tekstitaitoja kuvatessaan
  • ymmärtää tekstitaitotutkimuksen merkityksen opetuksen kehittämisessä
  • tuntee monilukutaitopedagogiikan lähtökohdat
  • on perehtynyt kurssin teemaan liittyvään tutkimuskirjallisuuteen
  • osaa arvioida kriittisesti tutkimuksessa tehtyjä valintoja ja tutkimusten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä tekstitaitojen opetuksesta.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen työskentely mahdollinen joka lukuvuosi.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kontaktiopetus järjestetään joka toinen lukuvuosi. Itsenäinen suoritustapa mahdollinen joka lukuvuosi.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjalliset tehtävät.

Opetus