SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennytään tekstitaitojen teorioihin osana monilukutaitoa sekä näiden opettamisen ja arvioinnin menetelmiin. Lisäksi perehdytään pedagogisen kielitiedon periaatteisiin ja kielitietoiseen äidinkielen opetukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimpiä pedagogisen kielitiedon, tekstitaitojen, monilukutaidon, lukemisen ja kirjoittamisen kuvausmalleja ja teorioita sekä kirjoittamistaitojen arviointimenetelmiä
  • ymmärtää edellisten merkityksen ja aseman äidinkielen opetuksessa
  • osaa selittää ja vertailla kuvausmalleja ja teorioita ja pohtia niiden vaikutusta siihen, miten äidinkieltä opitaan ja opetetaan
  • osaa soveltaa kielioppitietojaan äidinkielen opetuksessa, selittää yleistajuisesti keskeisiä käsitteitä ja vastata niitä koskeviin kysymyksiin
  • osaa laatia ja arvioida kielioppi-, lukemis- ja kirjoittamistehtäviä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjalliset tehtävät. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus