SAXS2036 Kirjallisuus II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija syventää kirjallisuuden tutkimuksen käsitteistön tuntemustaan sekä tulkinta- ja analyysitaitojaan ohjaajan kanssa sovittavan kirjallisuuden pohjalta. Analysoitavat teokset valitaan kahdelta aikakaudelta.

Suoritustavat

Suoritustapaan sisältyvät itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt ymmärrystään tekstin ja monilukutaidon käsitteistä
  • osaa analysoida kirjallisuuden eri lajityyppejä kirjallisuudentutkimuksen käsitteistöä, näkökulmia ja menetelmiä hyödyntäen
  • osaa dokumentoida ja reflektoida omaa luku- ja analyysikokemustaan
  • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät

Pakolliset esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I (4–5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät.

Ei julkaistua opetusta