SAXA2020 Kirjallisuus I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla luetaan kaunokirjallisia tekstejä eri tekstilajeista sekä käsitellään kertomakirjallisuuden rakenteita ja niiden analyysia erilaisten kaunokirjallisten tekstityyppien avulla.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtoinen itsenäinen suoritustapa mahdollinen vain perustelluista syistä ja sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kertomakirjallisuuden rakenneanalyysin perusteita
  • tuntee proosatekstien tyypilliset erikoispiirteet ja tulkitsemisstrategiat
  • osaa soveltaa oppimaansa kertomakirjallisuuden tulkintaan
  • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.

Esitietojen kuvaus

Opintojakson suorittamisesta ennen Suullinen ja kirjallinen viestintä I -kurssia on sovittava erikseen opettajan kanssa.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus. Vaihtoehtoinen itsenäinen suoritustapa mahdollinen vain perustelluista syistä ja sopimuksen mukaan. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Suorituskieli:
saksa
Oppimateriaalit:

Esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Ei julkaistua opetusta