SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään kirjallisen viestinnän taitoja saksan kielellä sekä kehitetään tiedonhankinnan taitoja.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtona kirjallinen tentti, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.


Osaamistavoitteet


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia vaativiakin kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
  • osaa soveltaa oppimiaan rakenteita, sanastoa, rekisteriä ja tyyliseikkoja, teksteissä, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja/tai edustavat erityisalojen tekstejä
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja kriittisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja ja hyödyntää digitaalisia lähteitä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät sekä kaksi koetta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Esitietojen kuvaus

Tekstitaidot suomi-saksa I

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen, väh. 80 %. Oppimistehtävät sekä kaksi koetta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen tentti, jossa sanakirjojen käyttö sallittu. Ota yhteyttä opettajaan ilmoittautuessasi tähän suoritustapaan.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen, väh. 80 %. Oppimistehtävät sekä kaksi koetta. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kokeet ja oppimistehtävät.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kirjallinen tentti, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Opetus