SAXA030 Tekstitaidot suomi-saksa I (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään saksan kirjallisen viestinnän osaamista kirjallisten tekstien tuottamisen ja virheanalyysin avulla.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö on sallittu.

Osaamistavoitteet


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia eri genreihin kuuluvia oikeakielisiä ja ilmaisultaan tarkkoja saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
  • tuntee ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia yksi- ja kaksikielisiä sanakirjoja ja digitaalisia tiedonlähteitä tekstin tuottamisen ja huoltamisen tukena

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta:

2. tai 3. opiskeluvuosi.


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät tai tenttisuoriutuminen

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu. Ota yhteyttä opettajaan ilmoittautuessasi tähän suoritustapaan.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, oppimistehtävät.

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu

Ei julkaistua opetusta