RUOS1203 Sociolingvistik (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan tutkimuskenttään, sen keskeisiin teorioihin ja menetelmiin sekä luetaan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Kurssiin sisältyy pienimuotoisen tutkimusprojektin suunnittelu sekä kenttätutkimuksen toteutus joko yksin tai pareittain.


Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Itsenäisestä suorituksesta sovittava erikseen.


Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja pienimuotoinen tutkimusprojekti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa selittää sosiolingvistiikan keskeiset teoreettiset käsitteet, teoriat ja suuntaukset,
  • osaa käyttää sosiolingvistisiä käsitteitä, pohtia niitä analyyttisesti ja soveltaa tietojaan muissa yhteyksissä ja
  • ymmärtää sekä osaa selittää ja soveltaa keskeisiä sosiolingvistisiä tutkimusmenetelmiä.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

  • S. Boyd & S. Ericsson. (red.) (2015). Sociolingvistik i praktiken. Studentlitteratur.; ISBN: 9789144095660
  • J. Einarsson. (2009). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. TAI C. Norrby & G. Håkansson. (2015). Introduktion till sociolingvistik. Stockholm: Norstedt. TAI E. Sundgren. (2007). Sociolingvistik. Stockholm: Liber.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Itsenäisestä suorituksesta sovittava erikseen.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja pienimuotoinen tutkimusprojekti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja pienimuotoinen tutkimusprojekti.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Luennot ja harjoitukset ja niihin liittyvät oppimistehtävät. Itsenäisestä suorituksesta sovittava erikseen.

Oppimateriaalit:

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus:
  • Einarsson, Jan. 2009. Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. TAI Norrby, Catrin & Gisela Håkansson. 2015. Introduktion till sociolingvistik. Stockholm: Norstedt. TAI Sundgren, Eva. 2007. Sociolingvistik. Stockholm: Liber.
  • Boyd, S. & Ericsson, S. (red) (2015) Sociolingvistik i praktiken.

Opetus