RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija perehtyy kurssilla kielitaidon arvioinnin ajankohtaiseen tutkimukseen ruotsin kielessä, kirjoitettujen ja suullisten tuotosten arviointiin eri arviointiasteikkojen avulla sekä palautteen antamiseen oppijan kielitaidosta sekä kielitaidon kehittämisestä. Kurssilla käsitellään myös oppijankielen ominaispiirteitä sekä arvioidaan erilaisten arviointivälineiden ja tehtävätyyppien käyttöä esimerkiksi opettajan työssä. Kurssilla harjoitetaan kirjallista ja suullista viestintätaitoa, palautteen antamista, tiedonhankintaa sekä ryhmätyötaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, kurssitentti/oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tuntee kielitaidon arviointiin keskittyvää ajankohtaista tutkimusta erityisesti ruotsin kielessä
  • pystyy määrittelemään kirjoitetun/puhutun tuotoksen tason annetun arviointiasteikon avulla
  • osaa arvioida yleisimmin käytettyjen arviointivälineiden ja tehtävätyyppien toimivuutta esimerkiksi opettajan työn kannalta
  • osaa tunnistaa oppijankielen ominaispiirteitä sekä
  • osaa antaa palautetta siitä, mitä kirjoittaja/puhuja jo osaa ja mitä hän voisi jatkossa tehdä parantaakseen kielitaitoaan.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).

Suositus ajoituksesta

4.-5. vuosi

Esitietojen kuvaus

Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

  • A. Flyman Mattsson & G. Håkansson. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
  • A. Klapp. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, ryhmätyöt, kurssitentti/oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %).
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, kurssitentti/oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Opintojakson oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus:
  • A. Flyman Mattsson & G. Håkansson (2010) Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.
  • Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur.
Ei julkaistua opetusta