RUOA221 Ungdomsspråk och slang (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään nuorten keskinäisessä vuorovaikutuksessa käyttämään kieleen (ja käyttämiin kieliin), nuorten kielen erityispiirteisiin (mm. slangi, koodinvaihto ja diskurssipartikkelit) eri kielialueilla, slangisanojen tavallisimpiin sananmuodostustapoihin sekä ajankohtaiseen tutkimukseen aiheesta. Kurssilla opiskelijat tekevät myös pienimuotoisen tutkimuksen, jossa tutkitaan nuorten keskinäisessä kommunikaatiossa käyttämää kieltä/käyttämiä kieliä ja slangia. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia tiedonhankinta-, ryhmätyö-, raportointi- ja esiintymistaitoja.

Suoritustavat 

Luennot, lukupiirityöskentely, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa erilaisia nuorten suullisessa ja kirjallisessa kielessä (esim. sosiaalinen media) esiintyviä piirteitä (mm. slangi, koodinvaihto ja diskurssipartikkelit)
  • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä (esim. slangi- ja muita sanakirjoja) selvittäessään slangisanojen merkityksiä ja alkuperää
  • on tutustunut eri kielialueiden nuorten kieleen ja tavallisimpiin nuorten slangisanoihin ja arkikielisiin sanoihin sekä
  • tuntee slangisanojen tavallisimmat sananmuodostustavat.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Esitietojen kuvaus

Perusopinnot suoritettu kokonaan ja aineopinnot osittain.

Pakolliset esitiedot

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssin oppimisympäristön kautta jaettavan materiaalin lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla tieteellisiin artikkeleihin, tutkimuksiin sekä muihin aihetta käsitteleviin teksteihin opettajan ohjeistuksen mukaan.

Kirjallisuus

  • Opiskelijan valitsemat tieteelliset artikkelit ja tutkimukset opettajan ohjeistuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, lukupiirityöskentely, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät
Arviointiperusteet:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Luennot, lukupiirityöskentely, ryhmätyöskentely, suulliset esitelmät, kirjalliset oppimistehtävät

Oppimateriaalit:

Kurssin oppimisympäristön kautta jaettavan materiaalin lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla tieteellisiin artikkeleihin, tutkimuksiin sekä muihin aihetta käsitteleviin teksteihin opettajan ohjeistuksen mukaan.

Kirjallisuus:
  • Opiskelijan valitsemat tieteelliset artikkelit ja tutkimukset opettajan ohjeistuksen mukaan.
Ei julkaistua opetusta