RUOA110 Undervisningsmaterial som resurs (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla keskustellaan oppimisesta eri konteksteissa ja oppimateriaalien käytöstä opetuksessa. Kurssi harjaannuttaa analysoimaan ja arvioimaan erilaisia oppimateriaaleja ja myös suunnittelemaan ja tuottamaan oppimateriaalia. Kurssilla harjoitellaan opettajan työelämässä tarvittavia analysointitaitoja, kriittisen ajattelun taitoa, ryhmätyötaitoja, palautteen antamisen taitoa, dokumentointi- ja raportointitaitoja ja luovuutta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kriittisesti analysoida ja arvioida erilaisia oppimateriaaleja sekä
  • suunnitella ja tuottaa oppimateriaalia valitsemaansa tarkoitukseen.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot.

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot (aineenop.koulutus)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä jaettavat ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus sekä luennoilla analysoitavat ruotsin kielen oppimateriaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, suullinen esitelmä, oppimateriaalin suunnittelu ja työskentelyn raportointi. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus

Oppimateriaalit:

Oppimisympäristössä jaettavat ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus sekä luennoilla analysoitavat ruotsin kielen oppimateriaalit.

Opetus