MUTY1101 Kirjallisuuden syventävä asiantuntijuus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan kirjallisuuden alan työn ja rahoituksen muotoihin ja toimijoihin luentojen, yhteistyötahojen esittelyiden sekä lyhyen työssäoppimisen kautta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan apurahojen hakemista sekä projektisuunnitelman tekoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata kirjallisuuden alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
  • hahmottaa oman alansa työn muotoja ja organisointitapoja sekä toimijoita
  • tuntee kulttuurialan rahoituskentän
  • tuntee oman alansa työtä tukevia rakenteita
  • osaa laatia osaa apurahahakemuksen ja projektisuunnitelman
  • hahmottaa maisterintutkinnon tuottaman osaamisensa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen sekä apurahahakemuksen ja projektisuunnitelman laatiminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta