LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 1 (8–9 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.
Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.
Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä muun muassa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.
Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.


Suoritustavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 159 tuntia:
Yhteinen luento 4 tuntia
Talviliikunta: hiihto, laskettelu, lautailu, luistelu 48 tuntia
Palloilu: sisä- ja ulkopelit 29 tuntia
Kuntoliikunta: kuntosali, ryhmäliikunta 18 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: rytmiikka, voimistelu 32 tuntia
Luontoliikunta: suunnistus ja retki 28 tuntia

Seminaarityön tekeminen ja muu itsenäinen työskentely.


Arviointiperusteet:

Liikunnan taidot 75 % arvosanasta. Työskentelytaidot 25 % arvosanasta. Kurssiin sisältyy myös itsearvioinnit eri ympäristöissä ja ne arvioidaan osana työskentelytaitoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa.

  • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja.

  • ymmärtää itsensä ja muut yksilöllisinä oppijoina erilaisissa oppimisympäristöissä.

  • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.

  • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

  • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.

  • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.

  • ymmärtää liikunnanopetuksen kasvatuksellisia näkökulmia työskentelytaitojen osalta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet).

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LPEP004 Liikkumisen havainnoinnin kurssi

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Pedanet -oppimisympäristö sekä siellä annettu oheislukemisto

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Yhteiset luennot ja seminaarit (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 159 tuntia:
Yhteinen luento 4 tuntia
Talviliikunta: hiihto, laskettelu, lautailu, luistelu 48 tuntia
Palloilu: sisä- ja ulkopelit 29 tuntia
Kuntoliikunta: kuntosali, aerobic 18 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta: rytmiikka, voimistelu 32 tuntia
Luontoliikunta: suunnistus ja retki 28 tuntia

Itsenäinen työskentely

Opetus

x

Maastohiihto (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Rinnehiihto (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Luistelu (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kuntosali (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Ryhmäliikunta (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Rytmiikka (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Voimistelu (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kesäretki (0.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Palloilu (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Suunnistus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus