LATA6000 Valinnainen teksti (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla luetaan latinankielistä kirjallisuutta alkukielellä ja opitaan ymmärtämään sen sisältö ja konteksti. Käsiteltävä teksti vaihtelee vuosittain. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti apuvälineiden avulla (tekstieditio, käännös, kommentaari) valmistellun tekstin tenttiminen. 

Suoritustavat

Suoritustapa 1: Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.

Suoritustapa 2: Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.

Arviointi: Yksi arviointikohde asteikolla 0-5.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksen jälkeinen kertauskuulustelu tai kirjatenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssilla kehitetään antiikin tai myöhemmän latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
 • osaa yhdistää yhteenkuuluvat sanat toisiinsa,
 • tunnistaa tietyn aikakauden auktorin ja kirjallisuudenlajin erityispiirteitä,
 • ymmärtää runotekstissä, miten runomittaa voi käyttää tyylikeinona,
 • ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja: esim. tunnistaa tekstissä mainitun historiallisen tapahtuman tai henkilön ja osaa selittää sen merkityksen tekstille,
 • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa. 

Oppimateriaalit

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Tekstikurssin muu materiaali vastuuopettajalta. Suoritustavassa 2 luettavasta kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin valmistautumista, jolloin saa myös tarkempia ohjeita. Valita ei voi samaa tekstiä, jonka on suorittanut aiemmin. Noin 400 säettä seuraavista: VERGILIUS, Aeneis tai Georgica, OVIDIUS, Metamorphoses, HORATIUS, Ars poetica tai PROPERTIUS tai TIBULLUS, elegioita. Tai n. 500 säettä yhdestä seuraavista: HORATIUS, Oodeja, CATULLUS, n. 500 säettä lyhyitä runoja, tai MARTIALIS, epigrammeja. Tai proosaa: CAESAR, yksi kirja teoksesta De bello Gallico, CICERO, filosofista proosaa teoksesta Cato Maior de senectute tai Laelius de amicitia, CICERO, Oratio I in Catilinam tai Pro Archia poeta, tai SALLUSTIUS, De coniuratione Catilinae, tai SUETONIUS, elämäkerta Divus Iulius tai Divus Augustus.

Kirjallisuus

 • HORSFALL, Virgil, Aeneid 2: a commentary (e-kirja).
 • DENNIS & PUTNAM, The complete poems of Tibullus (e-kirja).
 • FALLON & FANTHAM, Virgil, Georgics (e-kirja).
 • SMITH, The elegies of Albius Tibullus.
 • OKSALA & PALMÉN, Horatiuksen oodeja.
 • GARRISON, The Student’s Catullus.
 • WATSON & WATSON, Martial, Select epigrams.
 • EDWARDS (ed.), Caesar, The Gallic war.
 • VERRES (ed.), Cicero, Laelius de amicitia: Kommentar.
 • STOUT, Cicero, In Catilinam I-IV. Tai Cicero in twenty-eight volumes: 10, In Catilinam I-IV
 • CICERO, The speeches: Pro Archia poeta.
 • BERRY, Cicero, Defence Speeches (e-kirja)
 • RAMSERAMSEY, Sallust’s Bellum Catilinae (e-kirja). Y, Sallust’s Bellum Catilinae (e-kirja).
 • EDWARDS, Suetonius, Lives of the Caesars (e-kirja).
 • FORESTER, Suetonius, The twelve Caesars (e-kirja).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus