LATA1020 Proosateksti (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla luetaan latinankielistä kirjallisuutta alkukielellä ja opitaan ymmärtämään sen sisältö ja konteksti. Käsiteltävä teksti vaihtelee vuosittain. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti apuvälineiden avulla (tekstieditio, käännös, kommentaari) valmistellun tekstin tenttiminen. 

Suoritustapa 1: Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.

Suoritustapa 2: Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.

Arviointiperusteet

Osalliostuminen opetukseen ja kertauskuulustelu tai kirjatentti

Osaamistavoitteet

Kurssilla kehitetään antiikin tai myöhemmän latinankielisen kirjallisuuden tuntemusta, taitoa kääntää eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä ja taitoa tunnistaa ja tulkita antiikin kulttuuriviitteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tulkita apuvälineiden avulla latinankielistä kirjallisuutta kielellisesti ja asiasisällön kannalta omassa kulttuurikontekstissaan,
  • tunnistaa tietyn aikakauden auktorin ja kirjallisuudenlajin erityispiirteitä,
  • ymmärtää antiikin kirjallisuuden kulttuurikonteksteja: esim. tunnistaa tekstissä mainitun historiallisen tapahtuman tai henkilön ja osaa selittää sen merkityksen tekstille,
  • tunnistaa antiikin kulttuurin piirteitä eurooppalaisessa kulttuurissa. 

Oppimateriaalit

Latinan kielioppi ja jokin sanakirja. Muu materiaali vastuuopettajalta. Suoritustavassa 2 luettavasta kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin valmistautumista. Valita voi seuraavista vaihtoehdoista: CAESAR, yksi kirja teoksesta De bello Gallico, CICERO, filosofista proosaa teoksesta Cato Maior de senectute tai Laelius de amicitia, CICERO, Oratio I in Catilinam tai Pro Archia poeta.

Kirjallisuus

  • EDWARDS (ed.), Caesar, The Gallic war.
  • VERRES (ed.), Cicero, Laelius de amicitia: Kommentar.
  • STOUT, Cicero, In Catilinam I-IV. Tai Cicero in twenty-eight volumes: 10, In Catilinam I-IV.
  • CICERO, The speeches: Pro Archia poeta.
  • BERRY, Cicero, Defence Speeches (e-kirja).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen tekstikurssin opetukseen ja kertauskuulustelun suorittaminen ilman apuvälineitä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely ja tentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Tentissä saa käyttää latinan sanakirjaa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta