LATA031 Latinan kielen historia (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Latinan kielen kehityksen eri vaiheet. Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti.

Suoritustavat

Valinnainen seuraavien opintojaksojen kanssa: ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria ja LATA6000 Valinnainen teksti.

Tentin suorittaminen. Vaihtoehtoisena suoritustapana osallistuminen opetukseen (silloin kun kurssi pidetään) ja kertauskuulustelun suorittaminen.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee latinan kielen kehityksen eri vaiheita,
- osaa selittää latinan kieleen eri aikoina vaikuttaneita tekijöitä,
- osaa selittää latinan ja nykykielten välisiä yhteyksiä,
- osaa erotella latinankielisestä tekstistä tiettyjä kehitysvaiheita kuvaavia piirteitä sekä erityislatinan piirteitä ja selittää niitä

Kirjallisuus

  • Yksi seuraavista vaihtoehdoista (2 op):<br /><br /><br />STOLZ-DEBRUNNER-SCHMID, Geschichte der lateinischen Sprache (myös italiaksi), tai PALMER, The Latin language (Part I), tai CLACKSON-HORROCKS, The Blackwell history of the Latin language.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja kertauskuulustelu.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus