KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjoittamisen tutkimukseen ja opaskirjallisuuteen tutustuminen. Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle

· etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä

· tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista

· kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Oppimateriaalit

Haanpää, P. & Rannela, T. 2019. Miksi en kirjoittaisi? Helsinki: Avain, 187–205. pdf

Hallberg, T. 2017. Runopaikka-metodista ja paikkasidonnaisesta runoudesta (blogikirjoitus). Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://noesis.fi/runopaikka-metodista-ja-paikkasidonnaisesta-runoudesta/

Joensuu, J. & Salmenniemi, H. 2018. Metodin esitys. Teoksessa Ikonen, T. (toim.) Menetelmällisen kirjallisuuden antologia. Helsinki: Mahdollisen Kirjallisuuden Seura, 129–160. pdf

Kuusela, S. 2019. Siirtymätilassa. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto. Löytyy elektronisena kirjastosta.

Mero, N. 2017. Kuinka viihderomanssi kirjoitetaan. Suuntaviivoja romanttisen viihdekirjallisuuden kentälle. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. Löytyy elektronisena kirjastosta.

Mykkänen, E. 2018. Kirjoittamisesta: Jakso 9 – Veera Ojola ja chat-fiktio (podcast). Nuori Voima. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://soundcloud.com/jaksofi/kirjoittamisesta-jakso-2-kausi-2-veera-ojola-ja-chatfiction?in=jaksofi/sets/kirjoittamisesta

Opdahl, K. M. 2002. Emotion as meaning: the literary case for how we imagine. Lewisburg: Bucknell University Press. pdf

Rautiainen, A. M. 2016. Onko kirjoittamisen ilolle tilaa? Scriptum vol. 3, issue 1. Haettu 19.3.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134093

Rönkä, A. & Tamminen, P. 2020. Silloin tällöin onnellinen. Helsinki: Gummerus.

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. 2017. Mikä meitä liikuttaa? ”Intohimo”. Jyväskylä: PS-kustannus, 222–233. pdf

Suvanto, K. 2016. Inspiring Imagery: An Introduction to Evoking Vivid Mental Imagery in Creative Writing. Scriptum vol. 3, issue 1. Haettu 19.3.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134092

Thompson, K. 2011. Therapeutic Journal Writing: An Introduction for Professionals. Introduction. London: Jessica Kingsley Publishers, 23–39. pdf

Torvinen, H. 2011. Muistojen värittämät maisemat. Hybris 3/2011. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://hybrislehti.squarespace.com/muistojen-vrittmt-maisemat

Woolf, V. 2001. Oma huone. (A Room of One’s Own 1929.) Suom. Kirsti Simonsuuri. Helsinki: Gummerus.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Lähitentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus